Mediacje

spotkanie przy kawie

Moja specjalność to mediacje. Jako mediator rodzinny i cywilny, od wielu lat prowadzę mediacje rodzinne i mediacje gospodarcze. Swoje usługi świadczę na zlecenie Sądu, jak również prywatnie. W ramach mediacji zapewniam pomoc w rozwiązywaniu sporów w relacjach rodzinnych i biznesowych oraz w wypracowywaniu satysfakcjonujących ugód. Asystuję w prowadzeniu rozmów, negocjacji i osiąganiu korzystnych dla stron kompromisów.

Czym jest i jakie korzyści daje mediacja?

Mediacja to alternatywny do postępowania sądowego sposób rozwiązywania sporów. W postępowaniu mediacyjnym każda ze stron ma realny wpływ na wynik spotkania. Bezstronny mediator w taki sposób wspomaga proces komunikacji między uczestnikami, żeby uzyskać satysfakcjonujący kompromis. Zawarta w ten sposób, zatwierdzona przez Sąd ugoda ma pełnię mocy prawnej.

Główne zasady mediacji to dobrowolność, poufność, bezstronność, neutralność i akceptowalność. To one sprawią, że w trakcie procesu mediacji mogą Państwo czuć się w pełni bezpiecznie. Neutralny wobec problemu i bezstronny mediator zapewni pełną poufność procesu, co oznacza, że wszelkie ustalenia zawarte w pomieszczeniu mediacyjnym nie zostaną wykorzystane w żaden inny sposób (np. w rozprawie sądowej). Wypracowana ugoda musi zostać w pełni zaakceptowana przez wszystkich uczestników mediacji oraz osobę mediatora, który sprawdzi czy jej zapisy są zgodne z przepisami prawa i nie prowadzą do jego obejścia, a także czy ugoda jest sprawiedliwa dla stron.

Dzięki mediacjom rozstrzygnięcie sporu jest zdecydowanie szybsze, ponieważ mediator podejmuje działanie niezwłocznie po wpłynięciu postanowienia Sądu lub otrzymaniu wniosku o mediację. Mediacja niesie za sobą również mniejsze koszty. Przede wszystkim zaś daje możliwość wypracowania porozumienia i często też utrzymania relacji lub jej wygaśnięcia przy zachowaniu szacunku do drugiej strony.

 

doc Cennik mediacji (pdf)

rodzina puszczająca bańki

Mediacje rodzinne

rozmowa dwóch osób

Mediacje gospodarcze