Mediacje rodzinne

puszczanie baniek przez rodzinę

Moim Klientom oferuję mediacje rodzinne. Pomagam parom borykającym się z kryzysem w związku, prowadzę negocjacje rozwodowe oraz zapewniam pomoc w ustaleniu wysokości alimentów i określeniu warunków opieki nad dziećmi. Jako bezstronny mediator pomagam wypracować stronom najlepsze, konstruktywne rozwiązania uwzględniające potrzeby zarówno małżonków, jak i ich wspólnych dzieci.

Kiedy warto skorzystać z mediacji rodzinnych?

Konflikty i kryzysy to sytuacje prowadzące często do rozpadu rodziny. By temu zapobiec, warto skorzystać z mediacji stwarzającej szansę na znalezienie satysfakcjonującego porozumienia dla każdej ze stron. Mediacje rodzinne przychodzą również z pomocą w momencie, gdy zapadnie decyzja o rozwodzie – wówczas mediator zapewnia wsparcie w negocjacjach dotyczących m.in. podziału majątku po rozwodzie lub ustalaniu zasad opieki nad dziećmi. W mediacji możliwe jest ustalenie wszystkich ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania rodziny.  Warto pamiętać, że każdy, nawet trudny spór można zakończyć przy pomocy neutralnej, bezstronnej osoby mediatora. 

Obszary mediacji rodzinnych:

 • wszelkie spory między członkami rodziny,
 • uporządkowanie spraw związanych z rozwodem lub separacją,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenie kontaktów dzieci z rodzicami po rozstaniu,
 • ustalenie kontaktów dzieci z dziadkami,
 • sporządzenie rodzicielskiego planu wychowawczego,
 • miejsce stałego pobytu dzieci i władza rodzicielska,
 • ustalanie wysokości alimentów,
 • opieka nad chorym członkiem rodziny lub osobą wymagająca opieki,
 • konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem,
 • konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych.

Rodzicielski plan wychowawczy

Jednym z obszarów mediacji są działania mające na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie opieki nad dziećmi. W sytuacji rozstania bardzo ważne jest, by zadbać o komfort i dobro dzieci, tak, aby jak najmniej ucierpiały one w tym trudnym dla nich momencie życia. Ustalenie warunków opieki nad dziećmi ma swój rezultat w postaci rodzicielskiego planu wychowawczego określanego również mianem pisemnego porozumienia rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Przygotowanie planu wychowawczego pozwala na wyrażenie przez rodziców wszystkich swoich potrzeb i oczekiwań związanych z wychowaniem dziecka. W dokumencie takim możemy zawrzeć wszystkie szczegółowe kwestie związane z dziećmi, takie jak: kontakty rodziców i dziadków z dzieckiem, kwestie związane z edukacją i zdrowiem dziecka, wyjazdami, tym, jak dziecko spędza czas wolny, na jakie zajęcia dodatkowe będzie uczęszczało i inne ustalenia ważne zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka.

Dobry plan wychowawczy zawiera jak najwięcej szczegółów. Tak przygotowany plan daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, że mają wpływ na życie codzienne dziecka oraz pozwala w przyszłości unikać konfliktów.